Интитуттың бакалавриат мамандықтары

Математикалық және компьютерлік модельдеу

Экономика

Қаржы

Интитуттың магистратура мамандықтары

Жобаларды басқару

Институттың докторантура мамандықтары

Жобаларды басқару

Наверх